Verzekeren voor fysiotherapie in 2017

zorgverzekering wijzer

In november maken verzekeraars hun polissen bekend. Veel mensen kiezen naast hun basisverzekering voor een aanvullende polis. Meestal om de kosten van fysiotherapie te dekken. Van alle mensen die kiezen voor een aanvullende verzekering doet meer dan 55% dat vanwege fysiotherapie (Bron : Nipo).

Toch blijkt lang niet iedere zorgpolis een voldoende dekking voor fysiotherapie te bieden.

Vanaf half november kunt u de polissen van zorgverzekeraars eenvoudig vergelijken op

www.defysiotherapeut.com