Missie

De SAF stelt zich ten doel:

–      het behartigen van de maatschappelijke, sociale en economische belangen van haar leden

–      het bevorderen van de onderlinge samenwerking

–      het bevorderen van beroepsinhoudelijke ontwikkelingen

NIEUWS