Over

De SAF anno 2015

De vereniging Samenwerkende Amstelveense Fysiotherapeuten – SAF – is opgericht op 15 februari 2008 en stelt zich ten doel de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en het onderling overleg te bevorderen en de toegankelijkheid en transparantie van het fysiotherapeutische zorgaanbod in Amstelveen te verbeteren.

 

De specifieke deskundigheid van de leden is geïnventariseerd, waardoor gerichte (door)verwijzing kan plaats vinden. Alle verbijzonderingen binnen de fysiotherapie zijn binnen de SAF aanwezig. (Manuele therapie, Kinderfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Psychosomatische Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Orofaciale therapie, Oedeemtherapie, Geriatrie, Bedrijfsfysiotherapie, Arbeidsfysiotherapie).
Met de huisartsen zijn afspraken gemaakt over rapportage, DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie) en onderlinge communicatie. Medisch specialisten zijn geïnformeerd over dit samenwerkingsverband en kunnen u gericht doorverwijzen.

 

Alle leden van de SAF zijn lid van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), BIG geregistreerd, opgenomen in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het KNGF, werken volgens de KNGF-richtlijnen en hebben een overeenkomst met (nagenoeg) alle zorgverzekeraars.

 

Bij de leden van de SAF bent u in goede handen.

NIEUWS