Patiënten

Zoek een therapeut

Vrije keuze fysiotherapeut

U kunt zelf een fysiotherapeut kiezen voor de behandeling van uw klachten. Het maakt daarbij niet uit of een arts of specialist u verwijst. Omdat een fysiotherapeut direct toegankelijk is heeft u geen verwijzing nodig van een arts, tandarts of medisch specialist.

 

Fysiotherapie en uw zorgverzekering
Als de fysiotherapeut zorg verleent die onder de dekking van uw verzekering valt, vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de zorgverlener. Als de fysiotherapeut geen contract heeft met uw zorgverzekeraar,  zult u een gedeeltelijke vergoeding ontvangen van uw zorgverzekeraar. Tenminste, als u een naturaverzekering hebt. Informeer bij uw zorgverzekeraar of de zorg vergoed wordt met het pakket dat u heeft afgesloten.

Hebt u een zogenaamde restitutieverzekering, dan vergoedt de zorgverzekeraar de kosten. Soms zijn de maximale tarieven die de zorgverzekeraar hanteert niet voldoende om de rekening van de zorgverlener mee te kunnen betalen. Let dus ook op de maximale vergoedingen die in de polisvoorwaarden staan.

Als u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie komen de behandelingen voor eigen rekening. De prijs die hiervoor in rekening gebracht wordt verschilt per fysiotherapie praktijk.  Alleen mensen met een aandoening die op de chronische lijst staat, komen vanaf de 21e behandeling in aanmerking voor een vergoeding uit de basisverzekering.

 

Hoe kiest u de juiste fysiotherapeut?
U kunt dus zelf uw fysiotherapeut kiezen, maar hoe kiest u de zorgverlener die het best past bij uw klachten en wensen? We bieden u informatie waarmee u de juiste praktijk en fysiotherapeut in Amstelveen kunt selecteren. Op de zoeker staan alle fysiopraktijken die zijn aangesloten bij de Samenwerkende Amstelveense Fysiotherapeuten (SAF).

 

Uw fysiotherapeut kan doorverwijzen
Fysiotherapeuten zijn ‘de specialisten op het gebied van bewegen’. De fysiotherapeut beoordeelt of hij uw klacht kan behandelen. Is dat niet het geval, dan krijgt u advies welke zorgverlener het best uw klachten kan behandelen of beoordelen.